Рециклиран полиестер (recycled PES)

Рециклираният полиестер е просто полиестер, направен от рециклирани материали (PET бутилки, полиестерни отпадъци и дори дрехи).

Избирайки рециклиран полиестер, ние успяваме да постигнем същите технически характеристики на влакна, но с по-малък отпечатък върху околната среда.

Необходимата енергия за рециклиране на отпадъците е по-малка от тази, която е необходима за получаване на нов материал. Рециклирането на отпадъците предотвратява попадането им в почвата и околната среда.
Използването на рециклиран полиестер намалява зависимостта ни от използването на изкопаеми източници, като петрол, за нашите нужди.

По какво се различава рециклираният от новия полиестер?

Тъй като процесът на рециклиране деконструира влакното до молекулно ниво, няма разлика между рециклирания и новия полиестер. Производителността и издръжливоста, включително високата якост и функционалната гъвкавост на рециклирания полиестер е същата като тази на традиционния полиестер, но с по-ниско въздействие върху околната среда.

Защо рециклираният полиестер е по-добър?

1. Рециклираният полиестер не изисква използването на нов петрол, намалявайки търсенето на нов добив на петрол и намалявайки общия ни въглероден отпечатък.

2. Производството на рециклиран полиестер е по-добро за климата, създавайки 75% по-малко CO₂ емисии в сравнение с девствения полиестер.

3. Чрез удължаване на пост-потребителския и пост-индустриален цикъл

Текстилия, през 2020 ще замени традиционния полиестер при производството на два от най-продаваните си артикули – PS706 и PS602. По този начин се нареждаме до всички водещи брандове, които показват своето уважение към опазването на околната среда и показваме нашето отношение към бъдещето на планетата.