Технически стреч: характеристики, предимства

В динамиката на съвременното текстилно производство, следващо тенденциите в обществото, процесите на промяна в поведението на хората, редица текстилни компании си дават ясна сметка колко важно е да са първи на пазара с всяка нова линия, до колко сроковете са от решаващо значение.

[…]